De Stadsblog van Groningen is per 1 januari 2021 gestopt.

Dank aan een ieder die heeft bijgedragen en voor alle positieve reacties!