Over Leven in Stad

In Groningen wonen meer dan 200.000 studenten en Stadjers. Dat begint met elkaar goed te leren kennen. Want als je elkaar kent, dan begrijp je elkaar.

Op de website leveninstad.nl vertellen we over het duurzaam samenleven met elkaar. Je vindt er informatie over huisvestingsbeleid, initiatieven en over maatregelen om overlast tegen te gaan.

Ook is het mogelijk om de Leven in Stad-subsidie een te vragen. Dit is een voor gezamenlijke activiteiten tussen Stadjers en studenten, zoals een buurtfeest of een sportevenement. De subsidie is maximaal € 500 per evenement.

De website leveninstad.nl is per 1-1-2021 offline. Klik hier voor aanvraag subsidie.

IMG_0012