Disclaimer

Disclaimer voor http://www.stadclickt.nl

Click’t verleent u hierbij toegang tot http://www.stadclickt.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Click’t behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Click’t spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Click’t nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Click’t en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Click’t, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.