“Zorg dat minder afgestudeerden vertrekken naar de Randstad”

Geplaatst op:
“Zorg dat minder afgestudeerden vertrekken naar de Randstad”

De meeste studenten vertrekken na hun studie naar de Randstad. Maar niet als het ligt aan Arjen Banach, fractievoorzitter van Student en Stad.

De lokale politieke partij wil laten onderzoeken waarom afgestudeerden vertrekken. We vroegen Arjen wat dat betekent.

 

Arjen, zeventig procent van de studenten vertrekt naar de Randstad. Schrik je van zulke aantallen?

“Nee, want het is zoals het is. Maar ik zie wel een kans. We komen uit de crisis en hebben de weg naar boven ingeslagen. Bovendien zijn wij een echte startup-city. Als we weten waarom afgestudeerden vertrekken, kunnen we als gemeentebestuur kijken wat we daaraan kunnen doen.”

Waarom is het belangrijk dat meer afgestudeerden hier blijven wonen?

“Het bruisende karakter blijft behouden als jongeren langer in Groningen blijven. Maar nog belangrijker is dat de economie profiteert van meer afgestudeerden. Hoger opgeleiden hebben meer geld te besteden, dus de leefkwaliteit wordt voor iedereen hoger. Als de bovenkant blijft, zal de onderkant daarvan profiteren: hoger opgeleiden zorgen dan voor banen voor de lager opgeleiden.”

Neem je het mensen kwalijk als ze vertrekken naar de Randstad?

“Nee, ik kan het ze niet kwalijk nemen. Ik kijk naar mijzelf, want naast mijn werk als gemeenteraadslid ben ik ondernemer en sta ik op het podium. Al mijn opdrachten zijn in de Randstad, dus daar ben ik ook heel vaak. Zou ik het mezelf kwalijk nemen als ik daar ooit ga wonen? Nee, dat kan ik niet.”

12 persoonlijke vragen aan KEI-lopers

Jouw partij Student en Stad heeft woensdag een motie ingediend om de uitstroom te monitoren. Wat wil je precies weten?

“Wij willen onderzoeken waarom mensen vertrekken. Zit hem dit in banen, huisvesting of sociale factoren? Daarom gaan we de uitstroom nu éénmalig monitoren. Als er meer duidelijk wordt over waarom mensen vertrekken, dan kunnen we kijken wat dat betekent, want dan kan de economie verder groeien. Wij vinden het een belangrijke indicator omdat het laat zien hoe we het economisch doen en wat het vestigingsklimaat is. De aanname is dat mensen vertrekken omdat hier niet genoeg banen zijn. Dat gaan wij onderzoeken.”

Waarom is het goed nieuws dat jouw motie is aangenomen?

“Hoger opgeleiden zijn voor Groningen van grote waarde. De trend is nu dat je vertrekt als je klaar bent met je studie. Momenteel geldt dat voor zeven van de tien studenten. Als we dat aantal al zouden verlagen naar zes op de tien, dan draait de lokale economie beter.”

Wat moet er volgens jou veranderen?

“We moeten beter inspelen op afgestudeerden. De grote corporaties in de Randstad hebben goede contacten met alle studieverenigingen. Het gevolg is dat studenten al tijdens hun studie warm worden gemaakt voor een baan in de Randstad. Groningen kan daarin meer op de voorgrond treden. Daarvoor moeten we het paradigma op de banenmarkt doorbreken. Eerst zorgen dat hier meer banen komen, zodat studenten in Groningen gaan kijken voordat ze zich oriënteren op de Randstad. Daarom moeten we zorgen voor goede randvoorwaarden: huisvesting, een startup-klimaat en bedrijven die goed op de kaart staan.”

Wat verwacht je van de lokale politiek?

“Ik verwacht dat we samen dit onderwerp belangrijk maken, want we hebben een gedeelde visie. We moeten niet denken dat het altijd zo moet zijn zoals het nu is, maar samen kijken waar de ruimte is om op in te spelen. Ik verwacht vanuit de landelijke politiek geen hele grote rol en ik vind dat de in de eerste instantie de bal ligt bij het lokale bestuur.”

En waarom zouden de huidige studenten dit willen, langer in Groningen blijven wonen?

“Ik hoor nooit een student zeggen dat ze hier per se weg willen. Ze noemen het een fijne stad. Het grootste argument wat ik hoor is dat ze geen geschikte baan kunnen vinden die aansluit wat ze willen doen. Als meer afgestudeerden kunnen doen wat ze willen doen, bereik je dat ze hier hun plekje hebben gevonden.”