Wethouder, waarom is er nog steeds kamernood?

Geplaatst op:
Wethouder, waarom is er nog steeds kamernood?

We schoven aan bij wethouder Roeland van der Schaaf en stelden de vragen die we iedereen zien stellen op Facebook. De hamvraag: waarom is er nog steeds kamernood onder internationals?

 

Waarom zijn studenten boos?

“Dat is simpel: mensen zijn teleurgesteld. Internationale studenten hebben onvoldoende beeld van hoe je aan een kamer komt. Ze komen enthousiast naar Groningen om te studeren en merken dan dat het ontzettend lastig is om een kamer te vinden. En dat zijn er niet een paar, maar heel veel. Dus ik kan me wel voorstellen dat zij dan denken: wat een gedoe.”

Op Facebook lezen we over de kamercrisis in Groningen. Is het een crisis?

“Die term wordt snel ergens aan vastgeplakt, maar ik kan het me best voorstellen. Momenteel gebruiken 250 studenten een tijdelijke voorziening of slapen ze bij vrienden. Dat is voor die mensen natuurlijk een enorm domper. Je komt uit een ander land en wilt hier studeren, maar als je eerst nog moet zoeken dan zorgt dat voor onrust een hoop onzekerheid. En als dat bij zoveel mensen gebeurt, dan is het duidelijk dat het een probleem is.”

Ook vorig jaar september waren er grote tekorten op de woningmarkt voor internationals. Er is een jaar voorbij gegaan en dezelfde problemen spelen opnieuw. Waarom zijn de problemen niet opgelost?

“Die vraag suggereert dat het makkelijk is om dit op te lossen. Het is mijn overtuiging dat het probleem, in de huidige manier van werken met elkaar, niet is op te lossen. Wat je ziet is een combinatie van de krappe woningmarkt en een enorme toestroom van buitenlandse studenten, waarvan het pas in een heel laat stadium duidelijk is hoeveel er komen.

Het gevolg is dat je onmogelijk een structurele oplossing kunt maken. Dus kom je tot noodoplossingen. Het feit dat een noodoplossing nodig is levert al kritiek op en op sommige van die oplossingen is ook inderdaad wel wat aan te merken.  Zolang er zich in augustus zo’n grote groep zich zonder huisvesting in Groningen meldt, zal dit een probleem blijven.”

Lees ook:  Dit zijn alle noodvoorzieningen voor internationals op een rij

Als de problemen in de huidige context niet op te lossen zijn, wat zou er dan moeten gebeuren?

“Ik denk dat we naar een ander model toe moeten. Ik vind dat er bij de Hanzehogeschool en de universiteit, samen met het ministerie, toe moet worden gewerkt naar een systeem, waarbij tijdens de inschrijving de huisvesting wordt georganiseerd. Dat levert studenten meer duidelijkheid op, want ze weten dat er een kamer is. Bovendien weten we dan eerder hoeveel ruimte er nodig is, waardoor we veel eerder kamers kunnen gaan organiseren.”

Waarom is het zo moeilijk om het aantal inschrijvingen in te schatten?

“Veel studenten beslissen laat om naar Groningen te komen. Ze doen een voorinschrijving bij de universiteit, maar één op de vier komt daadwerkelijk. Die keuze wordt laat gemaakt en gaat bij internationale studenten geleidelijker dan bij Nederlandse studenten. Punt is dat de gemeente geen kamers bouwt. Dus we moeten altijd kijken met wie we dat gaan doen. Op het Suikerfabriekterrein zijn door een ontwikkelaar 250 containers neergezet. Maar wat als die 250 studenten er niet komen? Wie gaat de prijs van de lege containers betalen? Dus het is geen kwestie van reageren op prognoses. Je moet weten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.”

Waarom niet gewoon ervan uitgaan dat het er meer zullen zijn dan vorig jaar? Dat is namelijk wel de ervaring van de afgelopen jaren.

“Omdat de aantallen gigantisch fluctueren. Dit jaar heeft de universiteit de numerus fixus van Psychologie afgehaald. Achteraf kun je zeggen dat dit heeft gezorgd voor een hele grote stijging, waarvan de omvang pas heel laat duidelijk was. Als je in januari of februari al weet hoeveel mensen er komen, dan kun je investeren en heb je zekerheid. Maar als je lang niet weet of er nou honderden of duizenden extra studenten komen, dan valt daar niet op te bouwen.”

Waarom zegt de gemeente niet tegen de onderwijsinstellingen: hou op met het aannemen van studenten?

“Studenten en ook internationale studenten horen bij Groningen, ze maken mede de stad. Bovendien: die positie die hebben wij niet. Het zou ook raar zijn als een gemeente dit zou bepalen. Een onderwijsinstelling in de EU heeft een vrije inschrijving, waarbij voor een Duitser of Fransman hetzelfde geldt als voor iemand uit Nederland. Het zou nieuw zijn als huisvesting een reden is om een numerus fixus in te stellen.”

Moeten de onderwijsinstellingen niet gewoon stoppen met werven in het buitenland?

“Ik vind dat de RUG daar zelf over moet nadenken. Ook in de hogeschoolwereld moet men zich afvragen of ze dit zo kunnen organiseren, want dit is voor een gemeente of Rijk in de huidige situatie niet op te lossen. Daarom wil ik de kamertoewijzing koppelen aan de inschrijving. Dan weet je als student dat er een woning is. En zo niet, dan weet je als student dat je zelf een woning zou moeten vinden en kun je iemand vertellen dat het heel moeilijk kan worden. Maar nog liever zou ik het omdraaien: dat we voldoende huisvesting hebben voor iedereen. Maar dan moet ik wel meer grip hebben op de aantallen en eerder weten wat er komen gaat.”

Waarom niet gewoon 20.000 woningen erbij, voor student én Stadjer?

“Deze vraag klinkt heel makkelijk, maar ik weet niet hoe je van de ene dag op de andere 20.000 woningen bouwt. Zoveel bouwvakkers zijn er niet in Nederland. Overigens wordt er als een gek gebouwd in Groningen: 435 eenheden bij Woldring Reitdiep, 698 eenheden bij de Struktonlocatie, 300 bij het UMCG, 230 in de Hoogte bij Helix, 224 in Paddepoel bij Atlas & Pleione. Het Suikerfabriekterrein, Eemskanaalzone en het Oosterhamrikgebied worden ontwikkeld. We hebben harde afspraken over acht- à negenduizend extra woningen in de komende vier jaar.”

Wat staat meer woningen in Groningen in de weg?

“Er staat niks in de weg, maar er moet wel wat gebeuren. Nogmaals: wij als gemeente bouwen geen woningen. Marktpartijen en corporaties moeten investeren in woningen, en de gemeente moet zorgen dat er ruimte is om te bouwen en investeren in de infrastructuur. Daardoor kost elk project tijd, want tussen droom en daad staan soms wettelijke bezwaren. En we moeten natuurlijk rekening houden met de belangen van andere Stadjers.”

Is het niet tijd voor de veelbesproken campus als Zernike?

“Op Zernike is ruimte voor duizend woningen. Daar ben ik voor. Maar ik geloof niet in een model zoals in Enschede, waarin álle studenten op één plek zijn geconcentreerd. Zoveel plek is er niet in Zernike, want we hebben tegen de 40.000 studenten. Ik denk ook niet dat daar iemand op zit te wachten. Het mooie aan Groningen is dat de studenten hun onderwijs volgen en wonen ín de stad. Bovendien zijn er genoeg bouwlocaties, waardoor de ruimte op Zernike ook geen probleem is.”

Slotvraag. Welke rol gaat het thema studentenhuisvesting spelen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

“Ik denk een hele grote rol. Het gaat niet alleen om huizen, maar om de zekerheid dat je prettig en betaalbaar woont. Want of je nou rijk of oud bent, student of gezin: je woning is de basis van je bestaan. Staat de markt onder druk, dan ondermijnt dat de structuur van de stad. Het is niet goed wat er momenteel gebeurt. Daarom is het belangrijk dat Groningen doorgaat met projecten als Suikerunieterrein, Reitdiep en Meerstad, want anders worden de tekorten nog groter. Dus ik hoop dat dit onderwerp een héle grote rol gaat spelen.”