Er waren nog nooit zoveel internationale studenten in Stad als nu

Geplaatst op:
Er waren nog nooit zoveel internationale studenten in Stad als nu

Dit studiejaar schreven bijna 6000 internationale studenten zich in bij de Rijksuniversiteit Groningen. Nog nooit woonden er zoveel internationale studenten in Groningen als nu.

Amsterdam en Leiden zijn van oudsher al steden die het goed doen bij internationale studenten. De laatste jaren mogen we Groningen ook aan dit rijtje toevoegen, want internationaal staan we behoorlijk in de picture. De Rijksuniversiteit staat hoog aangeschreven en werkt als een magneet op knappe koppen die hun studie in een ander land willen doorbrengen.

Factsheet internationale studenten

De feiten op een rij.

  • Momenteel telt Groningen 56.000 studenten
  • In totaal 9250 daarvan komt van buiten Nederland
  • Het aantal internationale studenten stijgt momenteel met 17 procent per jaar
  • Bij de RUG is 13 procent internationaal, bij de Hanzehogeschool is dit 9 procent
  • De afgelopen paar jaar is de groei in een stroomversnelling gekomen. Van de nieuwe lichting eerstejaars is ruim 30 procent internationaal.

internationale-studenten-in-groningen-1

Waar komt die groei toch vandaan?

Om de groei te verklaren, kijken we naar de big picture. De Rijksuniversiteit doet het al jaren goed, maar heeft momenteel ook met de nodige uitdagingen te maken. Het aantal VWO-scholieren is al jaren dalende, wat een lagere instroom en legere collegezalen zou kunnen betekenen.

Bij de RUG zagen ze dit al van ver aankomen, met een gewijzigd beleid als gevolg. Woordvoerder Riepko Buikema legt uit dat er in de afgelopen jaren beleid is gevoerd om internationaal te scoren. “De demografie verandert. Dus als je op gelijk niveau wil blijven, dan internationale instroom is wenselijk.” Ook streeft de RUG naar een ‘international classroom’: Colleges waarin een waardevolle mix ontstaat van Nederlandse en internationale studenten, om op die manier de diversiteit en kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Groningen heeft de internationale studenten dus keihard nodig om de status quo te handhaven. Wat daarbij meehelpt, is dat de universiteit in de afgelopen jaren flink is gestegen op de internationale wetenschappelijke ladder. “We staan in de top 100”, licht Riepko toe. “Daardoor krijgen studenten makkelijker een studiebeurs als ze voor Groningen kiezen.” En dus kun je zeggen dat de universiteit als een raket vooruitschiet. Behoud was het doel, maar groei is het resultaat.

Noorderzon festival in Groningen 03

Impact op de stad

En bijzonder is het zeker, al die culturen door elkaar heen. Groningen is van oudsher een tolerante stad, waar andere culturen zich welkom voelen. Loop op een vrijdagmiddag even de campuskroeg Mr. Mofongo binnen en je hoort minstens zoveel Engels als Nederlands.

Bij de RUG merken ze de impact van de groei. “We merken het aan de capaciteit van onze gebouwen. Ook aan de frictie op de woningmarkt, rond de zomer, merk je dat we tegen de grenzen aanlopen“, meldt de universiteit.. De RUG trekt namelijk wel extra studenten aan, maar heeft geen campus met huurwoningen. Toch vindt de universiteit het belangrijk om toch een actieve rol in te spelen. “We overleggen doorlopend met gemeentes en corporaties. Het is een groep studenten die moeilijk heeft om de juiste wegen te bewandelen.”

Voor woningcorporatie SSH, gespecialiseerd in woonruimte voor buitenlandse studenten, zorgt de toestroom aan aanvragen voor de nodige uitdagingen. Sinds de KEI-week zijn alle beschikbare kamers verhuurd en zelfs nu – begin november – is er geen kamer meer voorhanden.

Woordvoerster Rianne Elderson geeft aan dat ze er alles aan doen om iedereen te plaatsen, maar er is simpelweg te weinig aanbod. “Helaas is het niet zo makkelijk om zomaar (geschikt) vastgoed tot je beschikking te hebben. De SSH kijkt momenteel concreet met andere Groningse corporaties naar uitbreidingsmogelijkheden voor de huisvesting van buitenlandse studenten in Groningen.”

internationale-studenten-in-groningen-3

The Student Hotel

Alle extra internationale studenten vormen koren op de molen van het onlangs geopende Student Hotel, een nieuw concept (in Stad) wat zich voornamelijk richt op studenten die voor langere tijd een woonruimte zit. Het hotel opende in juni haar deuren en zit sinds de zomer bomvol. Bedrijfsleider Jan Akkermans: “Er is meer vraag dan aanbod. Bij aanvang van het semester waren wij al volgeboekt en we hebben momenteel een wachtlijst.”

In het hotel wonen momenteel 287 studenten, waarvan het grootste deel uit het buitenland. Jan pakt de lijst erbij en noemt zomaar enkele landen op van waar zijn gasten vandaan komen: “Duitsland, Italië, Roemenië China, Frankrijk, Korea, Zweden Australië, Azerbeidzjan, Australië, Indonesië, Slowakije, Argentinië, Iran, Ierland, Kazachstan en nog veel meer.”

The Student Hotel Groningen - 12

De toekomst

Het gevolg van de groei is dat de universiteit zich in rap tempo aan het verengelsen is. Borden worden tweetalig, Engels wordt de voertaal in de collegezalen en de servicedesk staat je in twee talen te woord. Inmiddels zijn 30 bacheloropleidingen en het merendeel van de masteropleidingen Engelstalig, maar bij de RUG blijven ze bezig om het lesprogramma aan te passen. Het curriculum blijft hetzelfde, maar de inhoud verandert soms. “Sommige voorbeelden die worden besproken, zijn niet voor alle culturen herkenbaar. De komende jaren worden de colleges dus daarop aangepast.” En laten we tot slot de kantine niet vergeten, want ook daar verandert het een en ander. “Het eten wordt de komende tijd meer afgestemd op een internationale behoefte”, vertelt de RUG-woordvoerder.

Dan blijft er nog wel het probleem van krapte op de huizenmarkt. Maar ook daaraan wordt gewerkt. De universiteit is in gesprek met meerdere partijen en ook de woningcorporatie SSH is hoopvol. “Vanaf januari 2017 is het ons weer toegestaan om te werken voor beleggers. Daarmee is het uitzicht op uitbreiding van huisvesting voor buitenlandse studenten in Groningen zeker vergroot”, aldus Rianne van SSH.

De RUG is niet bang voor een jarenlange exponentiële groei en verwacht dat de groei in de komende jaren weer terugloopt van 30 naar 20 procent. Maar er is geen bovengrens afgesproken voor het aantal internationale inschrijvingen. Riepko: “De RUG heeft voor de komende jaren stevige internationale ambities. We streven naar een international classroom met een gezonde mix van Nederlandse en internationale studenten, die volop van elkaar kunnen leren.’”

Aantallen om trots op te zijn

Ook nog aantallen om trots op te zijn, natuurlijk. Want ook met een structurele groei van 20 procent per jaar, laat de RUG zien dat Groningen een internationale studentenstad is én blijft. Een stad waarin jonge mensen uit verschillende culturen elkaar leren kennen en zo elkaars ideeën versterken. Een stad waarin gewerkt wordt aan een breed perspectief. Aldus de RUG: “De grote problemen in de wereld, zoals klimaatverandering en voedseltekorten, vragen erom dat culturen elkaar versterken en dat jonge mensen bij elkaar komen om van elkaar te leren.”