De vernieuwde Zernike Campus vanuit de lucht

Geplaatst op:

Nu er even geen colleges gegeven worden, kan de grootscheepse verbouwing van de Zernike Campus worden versneld. En nergens is dit beter te zien dan vanuit de lucht.

In de dronebeelden, beschikbaar gesteld door de gemeente Groningen, is goed te zien hoe het gebied rondom de Zernikelaan flink onder ander is genomen.

Hiermee moet de kwaliteit van de openbare ruimte een flinke upgrade krijgen, en wordt er fors geïnvesteerd in de verkeersveiligheid.

Parkachtig en verkeersveilig

Na de werkzaamheden moet de campus een bijna parkachtige uitstraling krijgen. Aan de noordzijde zijn al vijvers gegraven en is een struinpad aangelegd. Later dit jaar worden de nodige bomen geplant en wordt een wandelvlonder aangelegd over de Duisenbergvijver.

Ook de busbaan, fiets- en voetpaden en het Zernikeplein worden vernieuwd. Eerder werd al de entree van de campus voorzien van een nieuwe rijbaan, en werd de doorstroming van de ringweg naar het crematorium verbeterd.

Lees ook:  Stadclickt stopt ermee

De foto’s: