Door de Oosterpark met wijkagent Jorge

Geplaatst op:
Door de Oosterpark met wijkagent Jorge

“Kijk, hier was vroeger het stadion van FC Groningen”, vertelt wijkagent Jorge tijdens een wandeling door de Oosterparkwijk.

Langs de weg torent nieuwbouw boven de kale bomen uit. “Via dit pad liepen ze zo naar het uitvak, naar waar de supporters van de andere ploeg zaten. In de Euroborg is dat allemaal anders geregeld, daar zijn de supporters nu allemaal strict gescheiden.”

De Oosterparkwijk. Vroeger werd je er geboren en je ging er dood. Maar de tijden veranderen en de wijk verandert mee. Nieuwe koopwoningen hebben een aanzuigende werking op mensen van buiten de wijk en het aantal studentenwoningen neemt toe.

Bestaat er dan nog wel zoiets als de échte Oosterparker? We vroegen het aan wijkagent Jorge Castro, geboren en getogen Oosterparker.

Jorge, hoe is Oosterpark door de jaren heen veranderd?

“De wijk is de laatste jaren erg in ontwikkeling. Vroeger stonden hier hoofdzakelijk arbeiderswoningen en sociale huurwoningbouw. De laatste tijd is er veel nieuwbouw bijgekomen. Daardoor komen mensen van buiten de wijk nu naar het Oosterpark . Het resultaat is een gemêleerd gezelschap van ouderen, studenten en de oorspronkelijke Oosterparkers.”

Veel veranderingen dus.

“De wijk is nu heel stabiel, maar toen de verschuivingen begonnen toen moesten mensen er aan wennen. Oosterparkers zijn redelijk gebonden aan ‘hun wijk’. Toen er extra studentenwoningen kwamen, moesten wijkbewoners wennen aan het andere ritme van de studenten. Want ja, die staan niet dagelijks om 7 uur op en hebben ook wel eens een feestje. In het begin gaf dat soms wat frictie. Elke Oosterparker vond dat studenten ook een goede huisvesting verdienden, maar niemand wilde daadwerkelijk een studentenhuis in de straat. Toch is de wijk makkelijk met de veranderingen omgegaan en is iedereen nu aan elkaar gewend.”

Wat is nou de typisch voor Oosterpark?

“In de basis is de Oosterparker iemand die erg op de wijk gericht is en een grote verbondenheid met de buurt voelt. Echte Oosterparkers staan open voor de buren en voor hun straat. Ze doen het met elkaar en voor elkaar. Oosterparkers hebben van oorsprong een bepaalde geslotenheid naar buiten toe, maar geven elkaar onderling veel sociale steun.”

Ooit stond hier het stadion van FC Groningen. Wat heeft het vertrek van de FC naar de Euroborg gedaan met de wijk?

“Het was een stukje identiteitsverlies. Vroeger was het duidelijk: zei je Oosterpark dan zei je FC Groningen. En andersom. Dat is de wijk nu kwijt. Daarom vinden oorspronkelijke Oosterparkers het altijd mooi als je ze herinnert aan die tijd. Deze maand werd het nieuwe appartementencomplex De Zaag geopend. In de hal hangen portretten van 4 bekende ex-spelers van FC Groningen. Dat is iets waarbij je merkt dat bewoners nog steeds trots zijn op die tijd. Dit soort herinneringen moeten blijven.”

 

Welke problemen spelen in deze wijk?

“In sommige delen van de wijk is armoede een oorzaak van multiproblematiek. Mensen hebben weinig geld en ervaren daardoor stress. Dat zorgt soms voor verslavingsproblemen. Soms zie je dat nog terug: mensen die in de middag met een potje bier in de voortuin zitten. Natuurlijk is dat niet erg als zoiets een keertje voorkomt, maar bij een gedeelte is het een dagelijkse gewoonte. Tegelijkertijd zie ik dat juist de mensen met de grootste armoede het meeste delen. Ondanks hun kleine budget proberen ze samen dingen op te pakken en met elkaar de maatschappij te zijn.”

Stadjers en studenten naast elkaar. Gaat dat hier goed samen?

“Ik vind dat het heel erg meevalt. Aan de Zaagmuldersweg, Gorechtkade en Damsterdiep wonen veel studenten, maar ik krijg relatief weinig meldingen van overlast. Er zijn twee plaatsen in de buurt waar regelmatig klachten zijn en op een wijk met 12.000 inwoners is dat niet veel. Kennelijk hebben studenten en de buurt dus hun balans gevonden.”

Hoe is het leven van een wijkagent in Oosterpark?

“Het is een leven waarbij je aan het begin van de dag nooit weet wat je te wachten staat. Als politieagent ben je vaak als eerste bij vervelende situaties en dat vormt vaak je dag. Het menselijke deel weegt voor mij zwaarder dan het strafrechtelijke. Iemand maakt een fout en komt met de politie in aanraking. Maar hoe kan je iemand dan helpen om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat? Kijk, ik kan niet de insteek van de maatschappij veranderen. Maar wat ik wel kan, is werken aan een veilig en prettig leefklimaat waar iedereen het naar de zin heeft.”

En hoe doe jij dat dan?

“Door op straat in gesprek te gaan en mensen de kans geven om hun hart te luchten. Ik krijg veel persoonlijke verhalen te horen. Laatst was er een vrouw die de hele dag door haar ex werd lastiggevallen op Whatsapp. Mijn advies was om Whatsapp van de telefoon te halen en terug te gaan op sms, want een sms kost haar ex nou eenmaal een paar cent om te versturen. Soms zijn het dus hele simpele dingen. Maar aansluitend hoor ik ook het hele levensverhalen en help ik zo’n persoon op weg naar de juiste instantie.”

Is het dankbaar werk?

“Veelal wel. Het gebeurt wel eens dat een situatie zo schrijnend is dat langer wachten niet kan en onmiddellijk ingrijpen gewenst is en ook echt moet. Je bent dan de eerste hulpverlener in een nare situatie. Maar het is ook wel eens gebeurd dat zo iemand mij een half jaar later komt bedanken omdat hij zo’n wakeup-call nodig had.”

Hoe omschrijf jij de échte Oosterparker?

“De Oosterparker een trotse bewoner van zijn wijk is. Iemand die mensen blij verrast, zeker als mensen van buiten de wijk iets merken van de saamhorigheid die hier is. Want ondanks alle verhalen van vroeger is dit een echte topwijk met een bont gezelschap van inwoners. Het leeft hier.”