Lewenborg, de wijk waar niemand ooit meer weg wil

Geplaatst op:
Lewenborg, de wijk waar niemand ooit meer weg wil

Wie in Lewenborg woont wil er nooit meer weg”, aldus wijkbewoner Daan Wiers. Een portret van een bijzondere wijk.

We spreken Daan in bezoekerscentrum De Oude Bieb, waar Daan als vrijwilliger werkt. Samen met coördinator Bert Hogenes vertelt ze over wat nou typisch Lewenborgs is.

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-06

Wat is hét lewenborg-gevoel?

Daan: “Dat Lewenborg eigenlijk heel dorps is. Mensen groeten elkaar en het is er heel groen. Bewoners hebben er hun gezinnetje, tuintje en schuttingkje. Sommige wijkbewoners zijn op zichzelf, anderen zitten samen met elkaar rond de barbecue. Er is ook veel betrokkenheid bij de leefomgeving. De belangrijkste ontmoetingsplekken – het wijkcentrum Het Dok en De Oude Bieb – liggen midden in het centrum en brengen veel mensen bij elkaar.”

.lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-05

Wat is nou typisch Lewenborg?

Daan: “In de eerste instantie willen mensen vaak niet in Lewenborg wonen. Maar als ze hier eenmaal wonen, dan willen ze ook niet meer weg. Waarom mensen hier eerst niet willen wonen? Misschien omdat het de naam heeft van een mindere wijk. En de afstand speelt misschien ook mee. Net als de afstand tot Groningen voor een Amsterdammer groter lijkt dan andersom, is dat ook zo tussen Groningers en Lewenborgers.”

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-04

Laatst spraken wij iemand uit Beijum, die Beijum de groenste wijk van Groningen noemde. Op Facebook volgde een Beijum-Lewenborg-discussie. Hoe zit dat? Is er een strijd tussen de wijken?

Bert: “Een strijd zou ik het niet willen noemen. Maar er is wel een gecultiveerde discussie tussen beide wijken over wie het groenste is. Beijum vindt zichzelf de groenste, Lewenborg vindt zichzelf óók de groenste. Het is natuurlijk een non-discussie. Grappig dat we allebei die claim leggen. We zijn er in elk geval allebei blij mee!

Daan: “Beide wijken hebben een heleboel groen, maar dat van Lewenborg is anders. Neem het Leroy-gebied, een groenstrook dwars door de wijk. Die is ingericht met het idee dat de mens niet teveel moet ingrijpen in de natuur. Hoe de natuur zich ontwikkelt in realatie tot tijd is een boeiend gegeven.  Dat is een verschil met Beijum: dat is meer park-achtig en in Lewenborg is het meer oer-groen.”

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-07

Is Lewenborg een typische gezinnetjes-wijk, of wonen er ook studenten?

Bert: “Er zijn hier heel weinig studenten. Eigenlijk bijna geen studenten. Ik denk dat de studenten het hier te ver weg vinden. Ik heb ooit eens geprobeerd om hier een kamer te verhuren. Er kwamen wel studenten komen kijken, maar uiteindelijk was een kwartier fietsen toch een te groot bezwaar.”

Daan: “Inderdaad. Ik zou niet één student weten te noemen.”

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-12

Wat weten mensen nog niet van Lewenborg?

Daan: “Dat het hier heel makkelijk is om grip te krijgen op woon- en leefgenot. Makkelijker dan in andere wijken. De stadsdeelcoördinatie, woningcorporaties en gemeentes zijn heel benaderbaar, dus als je iets wil bereiken dan is dat makkelijk te realiseren.”

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-09

Wat is momenteel het grootste issue in Lewenborg?

Daan: “Wijkbewoners op leeftijd worden bang van groepen hangjongeren op straat. Op de bankjes langs fietspaden hangen vaak groepjes jongeren en sommige mensen vinden dat bedreigend. Terwijl dat natuurlijk lang niet altijd zo is. Mijn zoon hing ook vaak met zijn vrienden. Toen ik dat met hem besprak, toen had hij geen idee dat anderen bang werden. Voor hem was het gewoon een manier om tijd met zijn vrienden door te brengen. Ze roepen niemand na, zijn juist heel erg met zichzelf bezig.”

Bert: “Ik ervaar het niet als een issue. Er is wel een bepaalde baldadigheid, maar er zijn eigenlijk nauwelijks incidenten. Het gevoel van onveiligheid is dus groter dan de onveiligheid zelf. Daarom is het belangrijk dat bewoners met elkaar in gesprek blijven, juist met de groepen die ze als bedreigend ervaren.”

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-10

Jullie zetten je allebei in voor De Oude Bieb. Wat is dat?

Daan: “De Oude Bieb is een ontmoetingscentrum met als doel om mensen uit een sociaal isolement te halen en ze weerbaarder te maken. Hier komen mensen die de binding met de maatschappij zijn kwijtgeraakt. Sommige mensen doen hier mee in werkgroepen, anderen komen hier gewoon koffie drinken en praten. Door kwetsbare mensen uit hun isolement te halen, geven we ze perspectief op een beter leven.”

Bert: “Vanuit De Oude Bieb werken we mee aan het project Golvend Lewenborg. We bezoeken wijkbewoners en vragen wat beter kan. Die gesprekken gaan over groen, inrichting en veiligheid. Dat is heel breed. Het is een prachtig project, passend in de gedachte van de gemeente om zoveel mogelijk bij de bewoners neer te leggen. Ik merk dat de sociale cohesie toeneemt en de sociale armoede minder wordt.” Iedere wijkbewoner is welkom om zijn/haar ideeën in te brengen en we werken samen aan de uitvoering met het doel om de wijk nog fijner te maken om in te wonen.

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-11

Het jaar 2017 staat voor de deur. Heeft Lewenborg iets leuks om naar uit te kijken?

Bert: “Jazeker. In 2017 staat een grote theaterproductie gepland voor de wijk. Het idee is dat jongeren en ouderen dit met behulp van onder andere studenten van Kunst en Media. Dat is een goed iets, want soms hoor je jongeren en ouderen nog negatief over elkaar. Berichtgeving schrijft over de jeugd als een verloren generatie. En jeugdigen schrijven ouderen al snel af. Dit zijn uitingen die een averechts effect hebben op het streven naar een harmonieuze samenleving. De bedoeling is om juist verhalen van hoop en bemoediging te laten klinken, dit via zang, dans, toneel en andere uitingen.”

lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-03 lewenborg-de-wijk-waar-niemand-weg-wil-02