Onderzoek Hanze: ‘Helft van ouderen voelt zich afgesloten door corona’

Geplaatst op:
Onderzoek Hanze: ‘Helft van ouderen voelt zich afgesloten door corona’

Bijna de helft van de 65-plussers voelt zich afgesloten van anderen door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek onder tienduizend senioren in Noord-Nederland, uitgevoerd door onder meer de Hanzehogeschool.

In mei was één op de acht 65-plussers kwetsbaar. Bij kwetsbaarheid heeft iemand een tekort in het functioneren: lichamelijk, psychisch en/of sociaal. Tijdens de eerste golf kwam vooral sociale kwetsbaarheid naar voren. De helft van de ondervraagd ouderen gaf aan dat zij zich tijdens de intelligente lockdown afgesloten voelt van anderen.

Elke nacht slecht slapen

Een aantal persoonlijke, sociale en leefstijlkenmerken en gezondheidsfactoren hebben een relatie met kwetsbaarheid, merken de onderzoekers op.

Zo kwamen een hogere leeftijd, alleen wonen, fysieke klachten in de afgelopen week, bijna elke nacht problemen met slapen en onbedoelde veranderingen in eetlust of gewicht vaker voor bij deelnemers met kwetsbaarheid.

Daarentegen kwamen het ervaren van een goede kwaliteit van leven en het verrichten van voldoende fysieke inspanning minder vaak voor bij de kwetsbare ouderen.

Fiath Research

Het onderzoek is onderdeel van het FAITH research, een langlopend SIA SPRONG onderzoeksprogramma – waarin de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden samenwerken met bijna veertig zorgorganisaties, patiëntbelangenorganisaties en bedrijven uit Noord-Nederland.