Groningse psychologe: kinderen krijgen te vaak een etiket met een stoornis

Geplaatst op:
Groningse psychologe: kinderen krijgen te vaak een etiket met een stoornis

Volgens Laura Batstra krijgen ouders te snel te horen dat hun kind een stoornis heeft. ‘Dat kind kan zich daar vervolgens ook naar gedragen‘, aldus de de RUG-psychologe.

De Batstra pleit daarom voor meer aandacht voor omgevingsfactoren en maatschappelijke factoren. Laura Batsma vertelt op de website van de Rijksuniversiteit hoe ze tegen het verschijnsel aankijkt.

Farmaceutische industrie

Volgens haar hebben meerdere partijen belang bij de suggestie dat ADHD een hersenziekte is, waaronder de farmaceutische industrie. Ze verwijst hierbij naar eerdere studies, waarbij slechts piepkleine hersenverschillen werden gezien bij de naar ADHD onderzochte groepen.

Door diagnoses wordt het probleem te vaak bij het kind en de ouders neergelegd, vindt Batstra. “Dat kind kan zich daar vervolgens ook naar gaan gedragen. Naar mijn mening is er veel te weinig aandacht voor maatschappelijke en omgevingsfactoren.”

Volgens de psychologe zijn armoede en sociale uitsluiting sterk geassocieerd met gedragsproblemen.
Ook prestratiedruk zou een oorzaak kunnen zijn.

“Schoolprestaties en het behalen van het papiertje zijn beslissend voor de toekomst van je kind. Dus ik snap die ouders wel. Die willen ook dat hun kind goed terecht komt. En wanneer hen is wijsgemaakt dat een pilletje Ritalin daarbij dan een handje kan helpen…. Overigens is al ruim 10 jaar bekend dat Ritalin de schoolprestaties niet verbetert.”