Groningen in de verkiezingsprogramma’s

Geplaatst op:
Groningen in de verkiezingsprogramma’s

Over een maand gaan we naar de stembus. Zware thema’s bepalen de campagnes, maar we zijn het meest benieuwd naar de plannen voor Stad en Ommeland.

Wat beloven de heren en dames volksvertegenwoordigers op het moment dat Groningers ze aan een warm stuk pluche onder de bips helpen? We doken in de verkiezingsprogramma’s van de 11 grootste partijen. Een overzicht, gesorteerd op volgorde van lijstnummer.

 

VVD

 • Economische groei: De VVD wil kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten blijven gebruiken voor innovatie. De partij noemt Healthy Ageing in Groningen als voorbeeld van hoe het moet. De VVD wil zulke samenwerkingsverbanden in stand houden omdat er zo “succesvolle start-ups kunnen ontstaan“.
 • Aardbevingsschade: Huiseigenaren krijgen erkenning voor schade aan hun woning. “Schade die als gevolg van gaswinning in Groningen en elders aan het eigendom van omwonenden en bedrijven ontstaat, moet worden gecompenseerd.” De VVD spreekt van een complexe situatie en wil wetgeving aanpassen om te zorgen dat de procedures voor inwoners en bedrijven eenvoudiger wordt.
 • Gaswinning: “Als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de gaswinning daarvoor moet worden aangepast, dan doen we dat.”

 

PvdA

 • Economische groei: De PvdA wil groei en werkgelegenheid door samenwerkingen tussen bedrijven, scholen en overheid. Iedere regio heeft een eigen kracht en noemt energietechnologie als de kracht van Groningen.
 • Werkgelegenheid: De PvdA kijkt naar regio’s waar sprake is van een minder sterke economie en past hier bezuinigingen op defensie en politie op aan. “Vanuit een oogpunt van solidariteit tussen de regio’s in Nederland worden daarom bij afslanking van de rijksoverheid […] economisch kwetsbare regio’s (Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Limburg en Zeeland) ontzien.” Bij uitbreiding van de rijksoverheid wordt voorrang gegeven aan de genoemde regio’s.
 • Gaswinning: Over de gaswinning is de PvdA duidelijk. “De verhouding tussen lusten en lasten van de gaswinning in Groningen is de afgelopen decennia ontspoord. Terwijl heel Nederland flink heeft geprofiteerd van de jarenlange opbrengsten, lijden de bewoners in het bevingsgebied aan schades, verliezen sommigen huis en haard en verdrinken anderen in ellenlange procedures.”
 • Gaswinning (2): Er wordt minder geboord. “Wij willen dat de gaswinning in de komende vijf jaar stapsgewijs zo ver mogelijk wordt teruggebracht”. Dit doet de partij door de alternatieven die er zijn volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Er komen geen nieuwe boringen in Groningen (en dus ook niet in de Waddenzee).
 • Aardbevingsschade: De oplossing in het aardgasvraagstuk is om de schadebehandeling weg te halen bij de NAM. Een onafhankelijke autoriteit moet efficiënt werken en niet al te veel de hand op de knip houden. “Schade moet ruimhartig worden vergoed“.
 • Investeringen: “Groningen verdient perspectief. Daarom stellen we voor een vast deel van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio.” Het geld van de gaswinning komt in een fonds en wordt voor de helft geïnvesteerd in de sociaaleconomische structuur van Groningen.
 • Infrastructuur: De PvdA investeert in de verbinding met Duitsland. “Groningen verbinden we per trein met Bremen“.

 

 

PVV

 • Het verkiezingsprogramma op de website van de PVV telt één A4 en hierop komt Groningen niet voorWe hebben contact gezocht met de PVV en gevraagd wat de standpunten met betrekking tot Groningen zijn, maar kregen geen reactie. Mocht deze nog komen, dan voegen we de standpunten toe.

 

SP

 • Gaswinning: De SP schrijft over de gaswinning. “We verlagen de gaswinning in Groningen tot een veilige 12 miljard kubieke meter.”

 

CDA

 • Cultuur: Het CDA investeert in kunst en wil “overal in Nederland een volwaardig cultureel aanbod“. Het CDA noemt o.a. Noorderslag als een aanjager daarvan.
 • Investeringen: De Christendemocraten willen ons laten delen in de opbrengsten van het aardgas. “Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten.” Het CDA investeert in werkgelegenheid en bedrijvigheid.
 • Gaswinning Groningen moet net zo veilig worden als de rest van het land. “Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen en andere bevingsgebieden ook in de toekomst vitaal en leefbaar blijven met voldoende bedrijvigheid.”

D66

 • Gaswinning: “We gaan van het gas af“, schrijft D66. De partij wil de gaswinning afbouwen en de opbrengsten anders besteden. “D66 wil dat gasinkomsten ingezet worden voor investeringen in verduurzaming en niet voor reguliere overheidsuitgaven.
 • Aardbevingsschade: In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. “Mensen in Groningen hebben er niet om gevraagd, maar zitten wel met de gevolgen.” Er komt één aanspreekpunt voor schade, besluitvorming moet buiten de NAM om, schade moet worden vergoed en er komt een opkoopregeling voor schrijnende gevallen.

 

ChristenUnie

 • Infrastructuur: De Christenunie wil de treinverbinding Groningen-Bremen versneld aanleggen. Tussen Groningen en Leeuwarden komt bovendien op meer plekken dubbel spoor.
 • Gaswinning: De CU gaat de gasexport afbouwen. “In 2018 gaat de gaswinning in Groningen terug naar 21 miljard kuub en vervolgens in jaarlijkse stappen omlaag via 12 miljard kuub naar nul“.
 • Aardbevingsschade: “De NAM komt met een ruimhartige compensatie voor waardedaling van woningen, voor versterking van woningen, scholen, bedrijven en dijken en voor investeringen in leefbaarheid.” Er komt bovendien een opkoopregeling voor Groningers die hun huis niet kunnen verkopen.
 • Investeringen: Meer werkgelegenheid, want Groningen wordt volgens de CU “een voorloper bij de toepassing van innovatieve energietransitie en besparing. Dit levert een impuls voor de economie en werkgelegenheid op.”

 

GroenLinks

 • Gaswinning: De gaswinning in Groningen gaat terug naar maximaal 21 miljard kuub per jaar. “Uitgangspunt bij de gaswinning in Groningen is de veiligheid van de inwoners.” Er komen geen nieuwe boringen. “Er komt een exit-strategie voor het winnen van fossiele brandstoffen; we stappen zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiel gas.”

 

SGP

 • Investeringen: De SGP wil een bijdrage leveren aan duurzame economische groei. “Het Rijk moet ook oog hebben voor regionale bedrijvigheid en regionale structuurversterking, zoals het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe.”
 • Gaswinning: De SGP benadert het aardbevingsvraagstuk vanuit energiebesparing. “Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Groningen.”
 • Gaswinning (2): De gaswinning gaat omlaag door minder export. “De aardbevingsdreiging moet omlaag om de Groningers te beschermen tegen nóg meer aardbevingen. Die kwetsbaarheid moeten we niet willen.”
 • Aardbevingsschade: De SGP vindt dat inwoners van Groningen “steun verdienen bij het versterken van hun huizen en het herstellen van schade“.

 

Partij voor de Dieren

 • Infrastructuur: “Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op”, schrijft de PvdD. De partij wil daarom de verbreding van de Ringweg schrappen.
 • Infrastructuur (2): Groningen Airport wordt niet verder uitgebreid. “Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens“.
 • Gaswinning : De gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk gestaakt. “Om aardbevingen en schade te voorkomen wordt de gaswinning in Groningen teruggebracht tot het als veilig beschouwde niveau van 12 miljard kuub per jaar en uiteindelijk tot 0.

 

50PLUS

 • In het verkiezingsprogramma van 50PLUS komt Groningen niet voor.