Meer RUG-studenten door coronacrisis

Geplaatst op:
Meer RUG-studenten door coronacrisis

Tegen de verwachting in is de RUG wederom gegroeid.

De Rijksuniversiteit Groningen telt per eind oktober 2020 36.023 ingeschreven studenten voor een bachelor- of masteropleiding. Dit is een stijging van ruim 9,8% ten opzichte van collegejaar 2019-2020 (32.765). In 2019 groeide de RUG met 2,4%, en in 2018 met 4,6%.

Het aantal inschrijvingen voor 2020-2021 bedraagt ruim 37.000; men kan zich namelijk voor meerdere studies inschrijven. Landelijk meldt de VSNU een groei van 8% in het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten.

Rector Magnificus Cisca Wijmenga: “We vreesden door de coronacrisis een flinke daling in het aantal inschrijvingen, maar het tegendeel is waar. We zien nu vooral meer Nederlandse en Europese studenten. Deze grote studentenaantallen stellen onze docenten voor nieuwe uitdagingen, die we zo goed mogelijk het hoofd proberen te bieden met ons Actieplan Onderwijs.”

Effect coronacrisis

Het aantal nieuwe Nederlandse eerstejaars is dit collegejaar flink groter dan vorig jaar: 9.290 ten opzichte van 7.902 in 2019-2020. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat als gevolg van de coronamaatregelen er aanzienlijk meer eindexamenkandidaten voor het vwo zijn geslaagd.

Vermoedelijk nemen ook minder vwo-geslaagden een tussenjaar door de coronacrisis, waardoor meer van hen zijn gaan studeren.