Een telefonische lintjesregen… Anders dan normaal, maar alle eer voor deze helden

Geplaatst op:
Een telefonische lintjesregen… Anders dan normaal, maar alle eer voor deze helden

Het is zo’n fijne traditie: de lintjesregen. Tientallen Nederlanders worden met een smoesje naar het Stadhuis gelokt, waar ze door de burgemeester een lintje op krijgen gespeld.

Maar dit jaar gooit corona roet in het eten.

Een klein detail: de onderscheidingen worden gepubliceerd in de Staatscourant, en van daaruit overgenomen door de media. Dat zou betekenen dat de onderscheiden mensen in de krant of op het internet zouden moeten ontdekken dat ze een lintje hebben verdiend. En dat is natuurlijk niet anders.

En dus heeft burgemeester Koen Schuiling vandaag de telefoon ter hand genomen en vijftien helden in Groningen, Haren en Ten boer gebeld met goed nieuws.

 

Onderscheiden Groningers:

De heer W.J. van Bekkum (65)

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Faculteit der Letteren aan de RUG, is van cruciale betekenis geweest voor het bestaansrecht van zijn vakgebied voor Groningen. Hij slaagde er in 2011 in om het klassieke programma Talen en Culturen van het Midden-Oosten om te vormen tot het veel modernere Midden-Oosten Studies. In binnen- en buitenland staat hij bekend als onmisbaar boegbeeld, excellente wetenschapper, enthousiasmerend en begenadigd docent.

 

De heer K.A. (Karel) Brookhuis (69)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Karel Brookhuis was tot 2018 hoogleraar en is nu honorair hoogleraar Verkeerspsychologie aan de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen van de RUG, en tot 2018 hoogleraar Gedrag in Verkeer en Vervoer aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Met zijn specialistische hersenonderzoek en innovatieve meetmethoden is hij uitgegroeid tot het internationale boegbeeld van de Verkeerspsychologie in Nederland. Het doel van zijn onderzoek was steeds het leveren van een bijdrage aan de reductie van verkeersongevallen, het verhogen van de verkeersveiligheid en het oplossen van files.

 

De heer G.A. (John) ten Cate (79)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1970 is de heer Ten Cate actief bestuurslid van de schoolvoetbalcommissie, die elk jaar in april het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Groningen organiseert. Hij was en is verantwoordelijk voor de werving van scheidsrechters. Hij kende veel  beginnende scheidsrechters en kon ze overtuigen dat de schoolvoetbalwedstrijden een goede leerschool vormden. Hij is vooral een stille kracht achter de schermen en een prettig persoon om mee samen te werken. Toen de penningmeester een aantal jaar geleden zijn functie beschikbaar stelde was de heer Ten Cate bereid om hem op te volgen. Gebleken is dat hij deze functie naar behoren heeft uitgevoerd en nog steeds uitvoert.

 

Mevrouw A. (Ali) Drenth-Nijland (55)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Drenth zet zich vanaf 2001 in als vrijwilligster bij CBS De Hoeksteen. Zij  helpt kinderen  met geschiedenis, knutselen, lezen en als het nodig was zelfs met rekenen. Soms heeft zij ook individuele gesprekken met leerlingen om ze op die manier te helpen met Nederlandse taal. Ze geeft net de extra aandacht aan de leerlingen die de groepsleerkrachten niet kunnen geven en wat wel zo belangrijk is.

 

Mevrouw B. (Brecht) Gerbrandij (65)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1994 heeft mevrouw Gerbrandij tien jaar op West-Timor gewerkt als docent. Ze werd uitgezonden als medewerker van de Nederlandse kerken aan de GMIT (universiteit) in Kupang. Voordat zij vertrok uit Kupang begin 2004 is op haar initiatief de stichting YASAP Kupang (op West-Timor) opgericht. Het doel van de stichting is een betere toekomst voor vrouwen en kinderen op West-Timor. Ze wil de vrouwen en kinderen sterker en weerbaarder maken in de ‘mannenwereld’.

 

De heer G.M. (Ger) Jansen (76)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jansen is vanaf 1960 lid van de Gemengde Zangvereniging ‘Polyhymnia’. Vanaf 1980 als secretaris en al 25 jaar ook in functie als voorzitter. Ook helpt hij mee met het organiseren van concerten in samenwerking met de Bond van Groninger Koren.

 

De heer F. (Frits) Kamminga (59)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2005 is de heer Kamminga secretaris van het 4 mei Comité Haren.Hij is degene die de contacten legt en onderhoudt met de verschillende lagen in de samenleving en de uitbreiding daarvan. Door zijn inzet zijn nu de scholen in Haren (basis-, middelbaar en speciaal onderwijs) betrokken bij de herdenking van 4 mei in Haren en ook scoutinggroep Haren draagt haar steentje bij.

 

De heer A.T.G.A. (Sandro) Kortekaas (56)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sandro Kortekaas mag in de traditie van Benno Premsela en Bob Angelo een bevorderaar van de kunsten én met nadruk een voorvechter van homorechten van de tweede generatie worden genoemd. De heer Kortekaas heeft zich op geheel vrijwillige basis ingespannen om het beleid én de uitvoering op de politieke agenda te krijgen om zo te komen tot een andere praktijk daar waar het gaat om toelating van LGBT-asielzoekers.

 

De heer N.A. (Nanno) Kranenborg (70)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Naast zijn werk als machinist, was de heer Kranenborg van 1980-2014 hoofdtrainer/ talentenscout voor spelers van F.C. Lewenborg, V.V. Middelstum, V.V. Haren en S.C. Gronitas. Hij heeft diverse teams naar de 1e klasse/hoofdklasse gepromoveerd en organiseerde ook veel succesvolle toernooien. Later is de heer Kranenborg mee geweest als begeleider van fietstochten voor het goede doel van Heerensociëteit In den Engel uit Engelbert. Vanaf 2016 is de heer Kranenborg badmeester bij Natuurbad & Camping Engelbert. Als hoofdbadmeester heeft hij de verantwoordelijkheid over alle andere badmeesters en alle bezoekende gasten van het natuurbad. Met zijn kennis op het gebied van EHBO en reanimatie heeft hij veelvuldig gasten kunnen helpen.

 

De heer J. (Jannes) Mulder (70)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mulder is vanaf 1968 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Hij werd ook gelijk als vrijwilliger actief in diverse functies. Tot 15 april 2019 heeft hij zitting gehad in verschillende commissies en vanaf 1991 heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed. Hij vertegenwoordigde de vereniging in contacten met voetbalverenigingen, gemeente/sportpark, andere scheidsrechtersverenigingen en de KNVB. De laatste jaren is hij bovendien verantwoordelijk voor het rooster van barmedewerkers en draait hij zelf ook bardiensten. Voor zijn vereniging is hij de verbindende factor die graag de handen uit de mouwen stak.

 

De heer C.J. (Cornelis) Niermeijer (72)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Niermeijer heeft zich ruim 30 jaar ingezet als penningmeester van het bestuur van Steunstichting H.D. Gyot. Mede dankzij zijn inzet kan de Steunstichting steun verlenen aan de Stichting Koninklijke Kentalis en via enkele zogeheten naamfondsen (financieel) bijdragen aan de bevordering van de dovencultuur in Nederland en aan het  vergroten van de kansen van dove mensen op de arbeidsmarkt.

In 2006 is de Rabenhaupt Stichting opgericht en vanaf dat moment is de heer Niermeijer penningmeester binnen het bestuur. Hij heeft zich zeer ingespannen bij het beheer en de verwerving van de geldmiddelen die het de Rabenhaupt Stichting mogelijk moet maken zijn doelstelling, onder meer het ondersteunen van activiteiten die zorgdragen voor de ontspanning van (meervoudig) gehandicapten, concreet te realiseren.

 

De heer B.K. (Bert) van Slochteren (77)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf de jaren ’70 is de heer Van Slochteren een verdienstelijk lid van de Commerciële Club Groningen. Van 2005 tot 2012 was de heer Van Slochteren bestuursvoorzitter van Stichting Noorderzon Groningen. Als belangrijkste evenement organiseert deze stichting het jaarlijkse Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. Naast zijn voorzitterschap heeft hij een aantal belangrijke en bijzondere taken verricht.

 

De heer W. (Willem) Stadman (74)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De echtgenote van de heer Stadman is op de jonge leeftijd van 33 jaar getroffen door een zware hersenbloeding en werd hulpbehoevend. Met twee jonge kinderen van 6 en 9 jaar oud veranderde het gezinsleven drastisch. Hij besloot naast zijn werk de zorg voor zijn vrouw op zich te nemen en dat is hij tot op de dag van vandaag blijven doen. Voor de mantelzorgers in Groningen doet de heer Stadman veel door het geven van lezingen. Hierdoor krijgen de mantelzorgers meer inzicht in het ziekteproces van de getroffenen.

 

Mevrouw S.B.C. (Sophie) Verhoef (70)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1991 tot ongeveer 2005 is mevrouw Verhoef bloemenverzorgster geweest voor het kerkgebouw van de Rooms Katholieke Parochie van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Austerlitz. Vanaf 2016 is mevrouw Verhoef vrijwilligster bij Dierenasiel Zuidwolde. Ze verzorgt de katten en konijnen en ondersteunt bij voorkomende werkzaamheden.

 

Mevrouw G. (Truus) Vlietstra-Julsing (74)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Vlietstra was van 1974 tot 1978 lid van het bestuur van de Groninger Korfbalvereniging Nic. Toen in 1992 een geheel nieuw bestuur geformeerd moest worden, heeft ze deze taak opgepakt in de functie van voorzitter. Tot 2001, daarna is ze tot 2013 bestuurslid gebleven. Nog steeds is ze nauw betrokken bij GKV Nic als ‘cultuurbewaker’ en neemt ze nog steeds zitting in meerdere commissies. Als dank en erkenning is mevrouw Vlietstra door de club uitgeroepen tot lid van verdienste en erelid. Het pleintje voor het clubhuis (Het Nic.-nest) is uitgeroepen tot het Truus Vlietstra-plein, vanwege haar bijzondere verdiensten voor de Groninger Korfbalvereniging Nic.