We vroegen de politieke partijen wat ze gaan verbeteren in Stad

Geplaatst op:
We vroegen de politieke partijen wat ze gaan verbeteren in Stad

We vroegen de politieke partijen wat ze willen verbeteren op het gebied van leefbaarheid. Dit zijn de antwoorden.

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het wordt tijd om te stemmen. Maar op wie dan? We vroegen de kandidaten om kort en krachtig te vertellen wat ze willen verbeteren op het gebied van leefbaarheid.

 

D66

Tom Rustebiel:

“Leefbaarheid is het centrale thema in ons verkiezingsprogramma. Het gaat over jezelf kunnen zijn en de ruimte krijgen. Maar ook over wonen en leven in een stad waar altijd wat gebeurt en die bruist van de energie.

Om de leefbaarheid verder te versterken focust D66 op goed onderwijs, met de school als kloppend hart van de wijk. We willen de woningmarkt weer openbreken, door meer te bouwen voor bijvoorbeeld het middensegment.

En we gaan vol voor een groene toekomst. Want groene wijken zijn leefbaarder, hebben schone lucht, zijn verkeersveilig en hebben parkjes om te spelen, te ontmoeten of te sporten.”

Alle plannen van D66

 

 

SP

Jimmy Dijk:

“De SP wil de leefbaarheid verbeteren door te zorgen voor gezonde en betaalbare huurwoningen en de aanpak van schimmelwoningen. Daarnaast moet bij nieuwbouw minimaal 35 procent van de woningen uit sociale woningbouw bestaan en moeten er goedkope koopwoningen voor starters komen.

We willen de marktwerking uit de thuiszorg slopen, de eigen bijdragen stoppen en werknemers vaste contracten geven zodat cliënten hun vertrouwde hulp behouden.

Om armoede te bestrijden zorgen we voor 1000 nieuwe en nuttige banen voor mensen die anders moeilijk aan de bak komen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben wij uw steun nodig. Stem daarom nu SP!”

Alle plannen van de SP

 

PvdA

Carine Bloemhoff:

“Zeker zijn dat we naar elkaar omzien: daar staat de PvdA voor. Dat begint met een fijne, betaalbare woning in een groene, schone en veilige buurt. Met goede voorzieningen dichtbij huis, zoals een school en een speeltuin voor je kinderen. En ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen die eenzaam zijn. Zodat het fijn wonen is en je je thuis voelt in je eigen buurt.

Daarom wil de PvdA meer betaalbare woningen bouwen en investeren in wijkvernieuwing. Denk aan nieuwe schoolgebouwen en voldoende groen in de buurt. Ook willen we grofvuil weer twee keer per jaar gratis laten ophalen. Zeker zijn van een schone straat en een fijne buurt!”

Alle plannen van de PvdA

 

 

GroenLinks

Glimina Chakor lijsttrekker van groenlinks gemeente groningen

Glimina Chakor:

“GroenLinks kiest voor een prettige en veilige leefomgeving, met veel groen en een goede luchtkwaliteit. We behouden en verbeteren onze mobiliteit door het stimuleren van schone vervoersmiddelen en het toepassen van slim beleid.
Zo zorgen we ervoor dat de gemeente een goed bereikbare en tevens schone, gezonde en aangename plek blijft om in te wonen en te werken.

Fietsen is niet alleen de meest duurzame vorm van vervoer, het is ook de meest gezonde. In een gemeente waar de afstanden naar werk en school relatief kort zijn, is er daarom alle reden tot het stimuleren van het fietsverkeer.”

Alle plannen van GroenLinks

 

 

VVD

Joost van Keulen:

“Goed leven in Groningen! Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. En dat is waar leefbaarheid voor ons over gaat.

De VVD wil dat de openbare ruimte beter wordt onderhouden. Dat is goed voor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners. Ook bomen en groen zorgen voor een leefbare gemeente. Vooral in de stad willen we daar meer van. Bovendien willen wij de voorzieningen in de gemeente op peil houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor zwembaden, dorps- en buurthuizen en sportvelden.

Evenementen zijn hartstikke leuk, maar kunnen ook voor overlast zorgen. De VVD bewaakt de balans tussen overlast en feest. En we treden hard op tegen mensen die regelmatig overlast veroorzaken bij hun buren.”

Alle plannen van de VVD

 

 

ChristenUnie

Inge Jongman:

“Wij geloven dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen. Daarom moeten we er zuinig op zijn en nú stappen nemen om over te gaan op groene en duurzame bronnen, bijvoorbeeld zon en wind.

We willen af van het aardgas, maar wel in overleg met de bewoners en met steun van de gemeente, want dat is kostbaar. Wij koesteren onze groene longen zoals meren, parken en plantsoenen; zij geven ons letterlijk lucht.

We willen meer geld voor onderhoud van het groen, toegankelijkheid, veiligheid en verlichting. En strijden al jaren voor het weer gratis ophalen van grofvuil; er wordt nu te veel gedumpt.”

Alle plannen van de ChristenUnie

 

 

Student en Stad

Marten Duit:

“Student en Stad wil dat de gemeente Groningen in 2035 volledig energieneutraal is. Dit doen we samen met Stad, Ten Boer en Haren. Wij willen meer groene energie opwekken, daken en straten letterlijk vergroenen en het aantal bomen in de stad jaarlijks uitbreiden.

Door flink bij te bouwen brengen we de balans in wijken terug. We streven naar gemengde buurten waar jongeren, starters, gezinnen en ouderen een geschikte woning hebben.

De luchtkwaliteit gaan we verbeteren door de fietser ruim baan te geven, de binnenstad autovrij te maken en het openbaar vervoer te verduurzamen.”

Alle plannen van Student en Stad

 

 

Partij voor de Dieren

Wesley Pechler partij voor de dieren

Wesley Pechler:

“Voor de Partij voor de Dieren is het heel simpel: een leefbare stad is een groene stad. Een stad waar bomen en planten niet als nagedachte achteraf ergens worden geplant, maar waar stadsnatuur direct bij het begin van de planvorming wordt meegenomen.

Dat gaat verder dan geveltuinen: groene daken, tiny forests, groene tegels, biologische voedselbossen, stadslandbouw, grote parken, en bomen in elke straat. Een groene stad is koeler in de zomer, warmer in de winter, nodigt uit tot bewegen, en maakt mensen gelukkiger.

De openbare ruimte is er voor iedereen: genoeg ruimte voor de fietser, voetganger, en het openbaar vervoer!”

Alle plannen van de Partij voor de Dieren

 

 

Sportpartij

Adri Broeke:

“Leefbaarheid is in de stad van morgen een groeiend sociaal-ruimtelijk vraagstuk. Naast de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, spelen ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke gezondheid en sociale binding de komende jaren een belangrijke rol. Met gerichte activiteiten en passende voorzieningen kan sport een doorslaggevende bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefkwaliteit.

Zo investeren we als sportpartij in wijken en dorpen met veilige en gevarieerde beweegroutes voor wandelaars, fietsers en loopsporters. Rondom scholen en dichtbij de woonomgeving richten we laagdrempelige voorzieningen in waar jongeren op een verantwoorde wijze kunnen spelen en sporten. Rondom wooncomplexen voor ouderen gaan we ‘active ageing’ bevorderen met levensloopbestendige beweegtuinen en daaraan gekoppelde leefstijlarrangementen.”

Alle plannen van de Sportpartij.

 

 

100% Groningen

marjet woldhuis 100 procent groningen

Marjet Woldhuis:

“100% Groningen is een partij die met nadruk belang hecht aan een goede leefbaarheid van de stad. Voor elke bewoner moet het goed toeven zijn. Hartelijkheid en een prettige sfeer zijn daarin leidend, als mede verdraagzaamheid, respect voor elkaar en diversiteit.

Ook moeten er voldoende en kwalitatief goede huizen moeten zijn. Bijbouwen zal daarom nodig blijven. Dit geldt voor alle bewoners: gezinnen, studenten, mensen uit alle inkomensgroepen.

Ook ouderen moeten een goede leefbaarheid van de stad kunnen blijven ervaren. Zij moeten de zorg ontvangen die zij nodig hebben, juist ook in een wereld die steeds meer enkel digitaal bereikbaar wordt.

Afval moet op tijd worden opgehaald. Ook wil 100% Groningen dat grofvuil een aantal keren per jaar gratis wordt opgehaald, zodat ook zij die niet mobiel zijn, dan wel van een uitkering moeten leven, dat kwijt kunnen.”

Alle plannen van 100% Groningen

 

 

De partijen in dit overzicht zijn gesorteerd op dezelfde volgorde waarop ze op het stemformulier staan. Van de Fractie Stad en Ommeland, CDA en PVV hebben we geen reactie ontvangen (maar die voegen we toe zodra we die binnenkrijgen).