Vrijwilligersmakelaar Patrick laat sportclubs weer bruisen

Geplaatst op:
Vrijwilligersmakelaar Patrick laat sportclubs weer bruisen

Elke voetbalclub, tennisvereniging en zwemclub veranderen in een sociale ontmoetingsplek: dat is de ambitie van Stadjer Patrick Kampherbeek (31). Met zijn initiatief De Verenigbare Club bedenkt hij manieren om sportclubs een nieuwe functie in de wijk te geven, met als doel om mensen die het minder hebben weer bij de maatschappij te betrekken.

Kort samengevat gaat Patrick in gesprek met sportclubs om te kijken welke vrijwilligersbanen hij kan creëren. Dat kan de schoonmaak of het onderhoud zijn, maar ook barwerkzaamheden, webdesign en verslaggeving op de site. Die nieuwe banen laat hij vervolgens invullen door vrijwilligers. Dit kunnen werkende mensen zijn, tijdelijke of langdurig werklozen, vluchtelingen. Zo ontstaat een win-win-situatie: de club krijgt een nieuwe invulling en de vrijwilliger krijgt een zinvolle dagbesteding.

banner-verenigbare-club

Patrick, waarom wil jij sportverenigingen veranderen in sociale ontmoetingsplekken?

“Veel mensen zien sport als een doel, maar voor mij is het een middel. Een sportclub is een laagdrempelige plek in een wijk. Sportclubs hebben een grote sociale kracht, omdat het een plek is waar mensen elkaar ontmoeten. Ik denk dat die sportclubs een nog veel grotere maatschappelijke rol kunnen hebben. Neem nu het sportpark waar wij nu zijn. Een prachtig sportpark, omringd door groen. Maar overdag staat het hier leeg. Terwijl je zoveel moois op zo’n locatie kan doen.”

Welke rol zou een sportclub volgens jou moeten spelen?

“Ik denk dat sportclubs, met de juiste hulp, gemakkelijk 12 tot 16 uur per dag open kunnen zijn. Wat je dan kunt doen op zo’n dag? Van alles. Bingo, kaarten, sporten. Vergaderen, huiswerkbegeleiding en dagbesteding. En dit betekent dat er vrijwilligers nodig zijn. Klusjes moeten gedaan worden, er is groenonderhoud nodig en de horeca moet draaien.”

Jij hebt de Verenigbare Club opgericht. Simpele vraag: wat doe jij precies?

“Ik koppel vrijwilligers aan sportverenigingen om te laten zien dat vrijwilligerswerk veel goeds met je doet. Het geeft je namelijk een doel en zorgt dat je je maatschappelijk relevant voelt. Ik breng in kaart en daag uit welke taken het bestuur binnen een sportclub kan creëren of juist verkleinen. Vaak zijn clubs zich hier niet van bewust. Op die manier ontdek ik dagelijks mogelijkheden om mensen te koppelen en maatschappelijke functies te creëren. Want als je meer vrijwilligers hebt, kun je vaker open. En als je vaker open bent, ga je meer betekenen voor de wijk.”

de-verenigbare-club

Waarom is dit nodig?

“Het is een reactie op maatschappelijke problemen die in Groningen spelen. Ik denk namelijk dat iedereen het recht én het talent heeft om mee te doen. Maar door de prestatiemaatschappij krijgen mensen al snel het stempel dat je er niet toe doet. Zit je in de bijstand? Dan zul je het er zelf wel naar gemaakt hebben. Dat denken mensen dan. Het gaat in deze maatschappij al heel snel om het resultaat en als dat er niet gelijk is dan word je daarop afgerekend. Dat vind ik jammer.”

Een reactie op maatschappelijke ongelijkheid, dus.

“Ja. Het begint vaak al op school. Haal je een zesje, dan hoor je dat je volgende keer een zeven moet halen. Een kind krijgt al snel het idee dat hij niet goed genoeg is en bij sommige volwassenen geldt dat ook. Ik geloof dat niemand er voor kiest om in een uitkering te komen, maar zoiets overkomt je op een bepaald moment. Het is idealistisch om te zeggen dat iedereen zichzelf wel redt. En dan zeg ik niet dat je iemand’s problemen moet gaan oplossen, maar je moet ze wel ergens in meenemen. In mijn rol als vrijwilligersmakelaar ontmoette ik bijvoorbeeld iemand die in de bijstand zit met een passie voor zwemmen. Die heb ik gekoppeld aan zwemsportvereniging TriVia en ze kreeg een opleiding zwemonderwijzer aangeboden. Kijk, zoiets vind ik mooi: door out of the box te denken ontdek je mogelijkheden. Dan kun je zo iemand ook weer loslaten, want ze heeft weer perspectief en zingeving. Op deze manier wil ik meer mensen begeleiden richting de arbeidsmarkt.”

Met hoeveel mensen werk je momenteel samen en wat is je ambitie?

“Op dit ogenblik werk ik met zo’n 20 vrijwilligers. Allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze zomer heb ik de steun gekregen van de gemeente om dit project verder te laten groeien. Die steun is iets waar ik heel blij mee ben. Het is mooi om te zien dat mijn plan breed gedragen wordt, want van links naar rechts zien de politieke partijen er iets in. Mijn doel is om volgend jaar honderd vrijwilligers te plaatsen bij honderd sportclubs in de stad. En dat allemaal door verbinding te zoeken en elkaar te helpen.”

Je werkt veel samen met Stadjers. Is jouw project ook interessant voor studenten?

“Studenten hebben heel veel te bieden. Eén van mijn plannen voor volgend jaar is om meer met studenten te doen, bijvoorbeeld in samenwerking met WIJS en de hogescholen. Studenten zouden bij mij een scriptie kunnen doen over de verdere maatschappelijke mogelijkheden. Of vacatures in kaart brengen, webdesign. huiswerkbegeleiding en sportlessen geven.”

Meer over De Verenigbare Club op Facebook en op deverenigbareclub.nl.