Waarom is de vlag van Groningen groen met wit?

Geplaatst op:
Waarom is de vlag van Groningen groen met wit?

Bij voetbalwedstrijden en feestdagen wappert hij: de groen-witte vlag vlag van Groningen. Quizvraag: waar komen de kleuren vandaan? 

Voor een antwoord op de vraag moeten we terug in de tijd.

De adelaar met de twee koppen

De kleuren van de vlag van Groningen zijn afkomstig uit het wapen van de stad Groningen. Dit wapen werd begin vijftiende eeuw gebruikt op munten en op een gewelfschotel in de Martinikerk.

Op het wapen is een tweekoppige adelaar te zien, verwijzend naar de status van Groningen als vrije rijksstad. En dit wapen is de oorsprong van de Groninger driekleur: de adelaar met de twee hoofden houden een zilveren hartschild met een groene dwarsbalk omhoog.

Maar waarom groen met wit?

Een bekende theorie over de oorsprong dit wapen hangt samen met de naam van onze stad. Volgens deze theorie zou de plaatsnaam zijn afgeleid van Groeningen destijds ook wel geschreven als Groeninghen of Groenyngen.

‘Groen’ zou letterlijk verwijzen naar de het landschap (en een ‘inge’ zou een open veld betekenen). Dit groene land was ingebed tussen het grijs van de Lauwers, de Eems en de Waddenzee. En zo zijn, volgens deze theorie, de kleuren groen en wit onlosmakelijk verbonden geraakt met Stad.

 

Kleuren komen terug in de provincievlag

vlag provincie groningen

De kleuren van de vlag van Groningen (die trouwens nooit officieel bij koninklijk besluit is vastgesteld) zien we ook terug in de provincievlag van Groningen. Het groene kruis symboliseert de stad, de rest symboliseert de ommelanden.