Vijf plekken waar de stad vroeger ophield

Geplaatst op:
Vijf plekken waar de stad vroeger ophield

Oktober is de maand van de geschiedenis. In een serie artikelen kijken we naar verschillende onderdelen van de geschiedenis van Groningen.

Duizend jaar geleden was de stad een stuk compacter dan het nu is. De Korreweg was nog een stuk weiland, de Hoornseplas onafgegraven veen en zelfs het hoofdstation was een lap gras. De Stadjers hebben zich ingebunkerd achter stadsmuren en dijken en schermden zichzelf zo af van de buitenwereld.

De stad binnenkomen, dat deden de oude Groningers via poorten. Logisch, want de poort was waar de stad vroeger ophield. Vijf plekken waar in de afgelopen eeuwen zo’n poort heeft gestaan.

1: De Herepoort

Herepoort en Herebrug

De Herestraat is een dikke duizend jaar oud en was al in de vroege 11e eeuw de toegangsplek van de stad, met de poort zo ongeveer ter hoogte van de oude Zara. De poort ging in de tweede helft van de zestiende eeuw op de schop, waarna het beeld ontstond zoals op de afbeelding hierboven (Groningen in 1785).

 

2: Poelepoort

Poelepoort in 1756

De originele Poelepoort lag ten oosten van de plek waar tegenwoordig terassen staan. In de eerste instantie binnen de muren, later (zoals afgebeeld) net daarbuiten. Door uitbreiding van de stad buiten de huidige Diepenring verloor de Poelepoort de toegansfunctie en werd het gebouw uiteindelijk in 1828 afgebroken.

 

3: Oosterpoort

oosterpoort en herepoort in 1575

Eén van de oorspronkelijke stadspoorten die bij de 13e-eeuwse stadsmuur hoorden, stond aan de Oosterstraat ten zuiden van de Burchtstraat. De nieuwe Oosterpoort (rechtsboven op de tekening) stond iets verderop: aan de rand van de Rademarkt. De poort werd later met de grond gelijkgemaakt.

 

4: Boteringepoort en Ebbingepoort

Boteringepoort en Ebbingepoort

De poorten aan de Boteringe en de Ebbinge waren vroeger de voornaamste manier om van en naar de Ommelanden te reizen. De poorten stonden in de een 13e-eeuwse, bakstenen vestingsmuur vlakbij het Boterdiep (in die tijd liefkozend ‘De Kley Sloodt’ genoemd).

 

5: De Steentilpoort

steentilpoort
De Oude Steentilpoort werd in 1517 steen voor steen opgebouwd aan het noordoosten van de stad. De bouw duurde na verluid meerdere decennia, maar kwam in een stroomversnelling toen de Geldersen in 1536 een deel van de stad plunderden en in brand staken.