Leefbaarheidsonderzoek Groningen: de meeste respons komt uit Haren en uit Zuid

Geplaatst op:
Leefbaarheidsonderzoek Groningen: de meeste respons komt uit Haren en uit Zuid

Eén op de acht Groningers deed mee aan het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Vooral uit stadsdeel Zuid en Haren kwamen veel inzendingen; vanuit het centrum kwam het minste respons.

Iedere Groninger van 18 jaar of ouder heeft hem dit najaar gehad: de uitnodiging om mee te doen aan het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Groningen.

Inmiddels zijn de stembussen gesloten en zijn alle per post uitgebrachte stemmen geteld. Resultaat: 23.000 Groningers gaven hun mening, oftewel 1 op de 8 inwoners.

Meest betrokken

Conclusies kunnen nu nog niet worden getrokken, daarvoor moet de data eerst worden bestudeerd.

Wat we al wel kunnen concluderen, is waar de bewoners zich het meest betrokken toonden (door de vragenlijst terug te sturen). In absolute aantallen kwamen de meeste inzendingen uit stadsdeel Zuid.

Zetten we de inzendingen af tegen het aantal inwoners, dan scoorden Haren (15 procent), Ten Boer (14 procent) en Oost (ook 14 procent) het best. Het centrum toonde zich het minst betrokken (9 procent).

En hoe verder?

De resultaten worden de komende periode geïnventariseerd en worden, naar verwachting, in het late voorjaar van 2021 gepresenteerd. Dan weten we hoe Groningers anno nu tegen leefbaarheid aankijken.

Deze resultaten worden door de gemeente gebruikt om beleid op te maken en zullen te zien zijn in de https://basismonitor-groningen.nl/.