Wat Vindicat niet lukt, doen The Knickerbockers wel

Geplaatst op:
Wat Vindicat niet lukt, doen The Knickerbockers wel

Studentenvoetbalvereniging The Knickerbockers is de eerste studentenvereniging die de nieuwe screening van studentenclubs heeft doorstaan.

Wie zijn Facebook-timeline regelmatig opent (en wie doet dat niet?) zal het niet zijn ontgaan: de bestuurders van Vindicat verliezen hun bestuursbeurs. Daarmee is Vindicat de eerste studentenvereniging die de gevolgen merkt van het nieuwe beleid van de Hanze en RUG.

De screening voor studentenverenigingen werd in 2016 in het leven geroepen, om te zorgen dat er minder of geen incidenten plaatsvinden bij studentenverenigingen.

Maar de toekenningen van de accreditaties voor het komende jaar levert ook een winnaar op. Want waar Vindicat de felbegeerde bestuursbeurs verliest, is studentenvoetbalvereniging The Knickerbockers (TKB) de eerste vereniging in Groningen die wél door de screening komt.

 

Voorzitter TKB: goede wil gaf de doorslag

knickerbockers foto logo

Lees ook:  The Knickerbockers is al 50 jaar meer dan alleen studentenvoetbal

TKB-voorzitter Roel de Boer vertelt blij te zijn met het positieve oordeel van de commissie. “Voor ons is het hartstikke belangrijk dat we zijn geaccrediteerd. Ik denk dat we alles goed hebben onderbouwd en we zijn blij dat we het traject positief kunnen afsluiten.”

Collega-studentenverenigingen kijken nu ongetwijfeld naar TKB en kunnen zich afvragen wat het geheim is achter een succesvolle accreditatie.

Roel snapt dat, maar geeft aan dat er geen hacks zijn om door de keuring heen te komen. “Het belangrijkste is dat we uitstralen dat we onze leden een goede omgeving bieden en onze goede wil tonen.”

Een accreditatie blijkt namelijk voor een heel groot gedeelte te stoelen op vertrouwen. Roel: “Het is belangrijk transparant te zijn over wat er binnen verenigingen gebeurt. Vertrouwen legt de basis.

 

Accreditaties: alle studentenverenigingen worden gescreend

De accreditaties zijn in 2016 in het leven geroepen na een aantal incidenten bij studentenorganisaties. Het is de bedoeling dat uiteindelijk elke studentenvereniging in Groningen – die een bestuursbeurs ontvangt van de RUG en Hanze – de screening jaarlijks doorloopt.

Bij het doorlopen van de procedure wordt er gesproken met de bestuursleden en worden er anonieme enquêtes gehouden onder de leden. Ook leveren de bestuursleden een rapport aan waarin ze omschrijven wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen gezet gaan worden.

Een negatief oordeel van de accreditatiecommissie heeft flinke gevolgen voor een club. Verenigingen verliezen mogelijk hun bestuursbeurzen (een financiële vergoeding ter compensatie van studievertraging) en kunnen worden uitgesloten van officiële gelegenheden. Ook loopt de club een flinke imagoschade op.